novinky

NOVINKY/NEWS

News

NOVINKY/NEWS

Jsou tři šamanské cesty: do Dolního světa, Středního světa a Horního světa. Tyto světy propojuje osa, která se nazývá axis mundi – osa světa. Bývá zobrazena žebříkem, kmenem stromu, tyčí… Jsou v ní otvory, jimiž sestupují bohové na zem a skrze něž do jednotlivých světů vstupují šamani.

Podobně jako oni do těchto – očím neviditelných – světů vstupuje také Kamila Ženatá. V bývalém benediktýnském klášteře sv. Gabriela v Praze maluje jejich podoby: hvězdy, souhvězdí, galaxie, kosmické sítě, zahrady, hry, brány, květy, světlo, tmu, zvířata na nebi a tamní bytosti.

Výstava v galerii Moderna nabízí možnost zahlédnout něco z tajností a tajemství její tvorby v klášterním ateliéru. Kamila dosud uspořádala na dvě stovky samostatných výstav v Čechách a v zahraničí. Její práce jsou zastoupeny ve státních i soukromých sbírkách.

Vernisáž se uskuteční v galerii Moderna
10. srpna od 18:30, potrvá do 18. září