Životopis

Kamila Ženatá představuje na české výtvarné scéně nevšední fenomén. Jako pramínek, který pozvolna sílí v řeku, ze studentky grafického ateliéru se postupně stala malířka, z malířky multimediální umělkyně, terapeutka a autorka literárních textů. Ve své tvorbě soustavně sleduje dva hlavní směry. Jedním z nich jsou vzpomínky, sny, paměť, sítě vztahů a vlivů (oblast nevědomí) a dalších principů, které působí mimo konvenční čas a prostor. Druhým je pozorování a zaznamenávání přírodních jevů a jejich stavů. Společné pole obou zájmů tvoří chápaní světa jako hry energií, které se v nevyslovitelném koloběhu plynule transformují do příběhů a souvislostí.

Helena Gaudeková

Monografii, která mapuje tvorbu Kamily Ženaté
mezi lety 1972 až 2022, lze koupit zde:

Biography

Kamila Ženatá represents an unconventional phenomenon on the Czech art scene. Like a brook gradually growing into a river, the young graphic studio student has successively become a painter, then a multimedia artist, therapist and author.

In her artistic work, Kamila Ženatá consistently pursues two main directions. One of them is her interest in memory, memories, dreams, networks of relations and influences (the unconscious) and other principles, operating outside of the conventional time and space. The other direction is Kamila’s observations and monitoring of the phenomena and changing states of nature. The shared field of both of these directions is the perception of the world as a play of energies, continuously transforming into narratives in an ineffable cycle.

Kamila lives and works in Prague.

Works in Collections:
National Gallery of Art / Washington, DC Aleš South-Bohemian Gallery / Hluboká nad Vltavou National Gallery in Prague / Prague East Bohemian Gallery in Pardubice / Pardubice Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic Ministry of Culture of the Czech Republic Gallery of Modern Art in Hradec Králové / Hradec Králové GBR / Louny

Private collections in Czech Republic and abroad