Semináře / Seminars

Kamila Ženatá se více jak třicet let věnuje terapii, vede celou řadu cyklů na sebe navazujících setkání v uzavřených skupinách. Je hostující členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Lidé, kteří dochází do jejího ateliéru zkoumají pomocí metody aktivní imaginace a svobodného malování struktury nevědomí a jeho obsahy. Práce v ateliéru je tvůrčí, zážitková. Zúčastnit se může každý, to znamená i ti, kteří si myslí, že nemají výtvarné nadání.

Více se o práci v ateliéru dozvíte v rozhovoru pro rádio Wave:

http://www.rozhlas.cz/radiowave/diagnozaf/_zprava/arteterapie-cesta-do-nevedomi–949034

„Svobodný výtvarný projev rozvíjí tvůrčí představivost, je metodou komunikace sama se sebou. Neučíme se malovat „obrazy“, ale vyjadřujeme se pomocí výtvarných prostředků, což umožňuje dobře popsat sama sebe a „uvidět se“. Učíme se kreativně zacházet sami se sebou, z čehož plyne větší pocit důvěry ve své prožívání v procesu sebeuvědomění.“

V ceně semináře je veškerý výtvarný materiál, který je v ateliéru volně k dispozici. V současné době je možné v ateliéru pod vedením Kamily Ženaté absolvovat postupně tyto řady:

Základní řada

Základní řada je úvodní cyklus, ve kterém se seznamujeme se způsobem práce v ateliéru a popisujeme pomocí vytvořených obrazů a slovních komentářů „základní pozice“ svého vnitřního světa. Postupně vypracováváme emocionální a symbolické rozvržení naší životní mapy.

Tematické skupiny

Tyto skupiny jsou určeny pouze pro absolventy Základní řady, popřípadě i dalších pokračovacích skupin z minulosti. Průběžně se budeme věnovat tématu „dítěte“ a „stínu“ a dalším významným komplexům našich osobností, budeme ale také pružně reagovat na aktuální potřeby členů skupiny.

Povídací skupina

Práce v takto sestavené skupině je úplně jiná než ve skupinách předcházejících. V této skupině se stává terapeutickým nástrojem skupina sama, nyní je skupina rozvržena jako skupinová matrix, zkoumající sociální vztahování a skupinové nevědomí. Nikdo z nás není jedincem sám o sobě, ale je součástí společenské sítě, mimo svoji „osobní“ paměť je v nás také „sociální“ paměť. Práce v takto uspořádané skupině je prací na něčem, co by se dalo nazvat „kolektivním“ nevědomím. Absolvování skupiny, která se zaměřuje na analýzu skupinového dění, má daleko hlubší a významnější dopad na změnu individuálního „já“, neboť je tvarováno stejně přirozenými silami vlivů, zrcadlení, porovnávání, identifikování, vztahování a vymezování etc., jako se tak děje v přirozeném procesu vývoje jedince. Mění se nejen strukturální model osobnosti ale i skupinová matrix, vztahové jednání. Sama skupina se stává terapeutem, skupina není pouhým mechanickým součtem členů, je novou kvalitou, je samostatným sociálním subjektem. Tento živoucí subjekt je vybaven mechanismy, které směřují k sebeudržení, sebeobnově lidské skupiny, a to s použitím instinktivních sil členů. Každý člen je setrvale nucen hledat rovnováhu mezi dostředivým puzením skupiny a vlastní sebezáchovou, a každý člen si na tomto dramatu opakuje a opravuje svůj vzorec chování, svou roli, přinesenou ze zkušeností skupin předchozích (především z rodiny). Nad půdorysem tohoto dramatu, které odehrává procesy skupinového nevědomí, se rýsují a vyvstávají četná témata každodennosti. Skupina je diskutuje, pojmenovává i odžívá, a mohou hrát úlohu zástupnou. Skupinová analýza rozlišuje různá témata náhradní od nevědomé podstaty, pro každou úroveň hledá příslušné interpretace a každému členu ozřejmuje jeho podíl na vědomém i nevědomém dění skupiny. Tato skupina je dlouhodobá.

Kamila Ženatá popsala práci v ateliéru v těchto knihách:

Obrazy z nevědomí: https://www.kosmas.cz/knihy/202317/obrazy-z-nevedomi/

Obrazy v pohybu: https://www.kosmas.cz/knihy/203596/obrazy-v-pohybu/

Obrazy z arteterapie: https://www.kosmas.cz/knihy/205580/obrazy-z-arteterapie/

Obrazy ze snů: https://www.kosmas.cz/knihy/266507/obrazy-ze-snu-sen-jako-pruvodce-zivotem/

Obrazy z cest: https://www.kosmas.cz/knihy/291211/obrazy-z-cest/

Všichni zájemci získají podrobnější informace o otvíraných skupinách na mailové adrese:
kamilazenata@gmail.com