2. patro - Instalace2. patro / Myslíkova 9 / Praha / listopad-prosinec 2009

Instalace v uprázdněném bytě v Myslíkově ulici v Praze skládající se z textů, obrazů, fotografií, videoartu a instalovaných předmětů. Tématem projektu se stal opuštěný byt, ve kterém zůstaly sny těch, kteří v něm žili. Nejednalo se o výstavu, na které by autorka některým z osvědčených postupů prezentovala jednotlivé práce, veškeré předměty v bytě se staly součástí jednoho kompaktního uměleckého díla, v něž byl prostor proměněn. Divákovi se tak prostřednictvím výtvarných děl zhmotňovaly jeho vlastní pocity, či zkušenost, kterou si někdy sám prožil. Realizace výstavy byla připravena ve spolupráci s Galerií 5. patro.

The 2nd Floor - InstallationThe 2nd Floor / Myslíkova 9 / Prague / November-December 2009

An installation in an abandoned flat in Myslíkova Street in Prague consisting of texts, paintings, photographs, video-art and installed objects. Containing dreams of people who used to live there, an abandoned flat became the focus of the project. This was not a typical exhibition displaying single works by an author in one of the standard ways; all objects in the flat had become part of a compact art-piece the space had turned into. Hence the spectators’ own emotions and experience they had once lived through materialized via the works of art present. The exhibition was organized in collaboration with the 5th Floor Gallery.