2. patro - Obrazy2nd Floor - PaintingsUkolébavka-olej-plátno-2009