2. patro - Obrazy2nd Floor - PaintingsMaminka-100x100-olej-plátno-2009