I´ting - InstalaceNauč se stát na jedné noze / Výstavní síň Mánes / Praha / 1. 9. – 30. 9. 2007

Instalace propojující malbu a videoart čerpala témata z klasického čínského textu Kniha proměn, konkrétně se jednalo o osm symbolů zpracovaných v této knize /nebe, hrom, voda, hora, oheň, vítr, země, jezero/. Součástí doprovodného programu výstavy se stala performance čínského mistra  Qin Ming Tang, během celé výstavy byla kamerou přenášena na podlahu galerie hladina Vltavy, jako symbol „vlnění“ pohybu, toku a času.  Koncept výstavy se zabýval interakcí tří procesů – tří úrovní proměn, které se zrcadlí ve třech světech: na nebi, na zemi a v lidské mysli.

I Ching - InstallationLearn to Stand on One Leg / Mánes Exhibition Hall / Prague / 1 September – 30 September 2007

In installation combining techniques of painting and video-art drove inspiration from a Chinese classic text of the Book of Changes, in particular from the eight symbols discussed in the book  /sky, thunder, water, mountain, fire, wind, earth, swamp/. As a part of an accompanying programme a performance by the Chinese master Qin Ming Tang took place. Standing for the symbol of “oscillation”, motion, running and time, the surface of the river Vltava was being transferred by a camera onto the floor of the gallery during the exhibition. The concept of the exhibition focused on an interaction of three processes – the three levels of changes mirroring in three worlds: the sky, the earth and the human spirit.