Invisible PositionsObrazy (2019 – 2021)

Cyklus rozměrných obrazů nazvaný Invisible Positions navazuje na díla vystavená ve Ville Pellé v r. 2016. Jasně definovaný tematický rámec zkoumání neviditelného světa (započatého již v dříve vytvořených cyklech obrazů Superposition of States a Invisible), přerůstá z pevně definovaného formátu do volně zavěšených rolí malířských pláten, na kterých „protéká“ obsah jednoho pole do dalších úrovní. Obrazová sdělení nabývají jasnějších významů, k nimž napovídají názvy jednotlivých maleb, např. The Rebirthing, The White Drops, The Red Drops, The Principle Indeterminacy, The Mycelium, The Capillary Action, etc.

Claudia Tomanová

Invisible PositionsThe Multilaterally Spaces

The Rebirthing