Sen - InstalaceCentrum současného umění DOX / Praha / květen-srpen 2009

Projekt spojující instalaci s videoartem se stal součástí skupinové výstavy současného českého umění 14 S. Tvořil jej oddělený prostor, ve kterém kombinace zvuků, světla a promítaného obrazu přenášela diváka do říše snů, vyjadřovala jejich neuchopitelnou absurditu a transformovala bdícího člověka do stavu, ve kterém se cítil jako ve vlastním snu, i když byl v plné bdělosti.

The Dream - InstallationCentre for Contemporary Art DOX / Prague / May-August 2009

A project combining an installation and video-art became a part of the 14 S group exhibition of contemporary Czech art. It took a shape of a separate space where a combination of sounds, light and projected images transferred spectators into the realm of dreams while their elusive absurdity was being expressed. Thus people awake were transformed into a condition similar to feeling like in one’s own dream although they were in fact wide awake.