ŽENSKÝ DVŮR / druhá část - site specific - Centrum současného umění DOX - Praha



WOMEN'S YARD / part two - site specific - DOX Centre for Contemporaly Art – Prague



z_dvur_dox_31