ŽENSKÝ DVŮR/ první část - site specific - Malá pevnost Památník Terezín



WOMEN'S YARD / part one - site specific - Small Fortress Terezín Memorial



IMGP9755