ŽENSKÝ DVŮR/ první část - site specific - Malá pevnost Památník TerezínWOMEN'S YARD / part one - site specific - Small Fortress Terezín Memorialkamila a kerel pazdersky_he