Podivuhodná květinaPodivuhodná květina / The Miraculous Flower
site-specific instalace

Galerijní laboratoř a Galerie (A)void
Náplavka, Praha
2

5.7. – 22.7. 2018

kurátor: Matouš Karel Zavadil

Noc co noc se vypravujeme na cestu plnou záhadných dobrodružství, pohybujeme se z jedné roviny zkušenosti do druhé, ztrácíme vědomí sebe sama a zase je nalézáme – a to vše bereme jako samozřejmost. Ráno se probouzíme a pokračujeme v „skutečném“ životě, i když v určitém smyslu spíme a sníme dál. Snové děje jsou světem svobodných procesů, přívalů imaginace vyvěrajících z hlubokých nevědomých rovin, v kterých není čas. V meziplanetárním prostoru naší mysli se potkávají mrtví a živí, zvířata a jiné bytosti. Komunikují, odehrávají příběhy z paralelních světů, utkávají nitě, modelují mapy, splétají sítě, budují podhoubí kolektivního nevědomí.

Instalace Kamily Ženaté Podivuhodná květinazachycuje linii snů žen několika generací.

The Miraculous FlowerPodivuhodná květina / The Miraculous Flower

site-specific instalation

Galerijní laboratoř and Gallery (A)void
Náplavka, Praha
2

5.7. – 22.7. 2018

curator: Matouš Karel Zavadil

Night after night, we set off on a journey full of mysterious adventures, moving from one level of experience to another, losing awareness of ourselves, and then finding it again – and we take all this for granted. We wake up in the morning and carry on with our “real” life, although, in a sense, we are still asleep and keep on dreaming. The dream action is a world of autonomous processes, of a surge of imagination emerging from depths of unconsciousness where time does not exist. The dead, those who are alive, animals, and other beings appear in the interplanetary space of our mind. They communicate, enact stories from parallel worlds, spin yarns, create maps, weave webs, constructing the breeding ground for the collective unconscious.

The Miraculous Flower installation by Kamila Ženatá represents a series of dreams of women of several generations.

kvetiny1